WARUNKI OBSŁUGI NINIEJSZEJ GWARANCJI

OKRES GWARANCYJNY

Dziękujemy za zakup i zaufanie jakim obdarzyliśmy nasz produkt AIWA. Wszystkie nasze produkty zostały poddane najsurowszym kontrolom jakości. Jednak w przypadku jakichkolwiek problemów, które mogą wyniknąć z produktu, zgodnie z prawem ustanowiliśmy dwuletnią gwarancję od jego zakupu na wszelkie problemy produkcyjne. W przypadku problemów z urządzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów, przed skorzystaniem z serwisu gwarancyjnego należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Nasza gwarancja obejmuje naprawę produktu, a jeśli nie można go naprawić, zostanie on wymieniony na model równy lub podobny do uszkodzonego produktu. Aby gwarancja była skuteczna, do artykułu należy dołączyć oryginalne opakowanie i odpowiednie akcesoria.

WYKLUCZAĆ

Jakiekolwiek obchodzenie się z produktem dokonane poza oficjalnymi serwisami AIWA jest automatycznie pozbawione skutku z tytułu gwarancji na produkt. Wszelkie komponenty, akcesoria wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia, które nie są określone lub ujęte w niniejszej karcie gwarancyjnej lub nie są częścią oryginalnego produktu. Koszty instalacji/dezinstalacji produktu. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym/niewłaściwym użytkowaniem produktu lub przeznaczeniem innym niż ten, do którego został wyprodukowany. Gdy uszkodzenie jest spowodowane przez pożar, powódź, czynniki pogodowe, uderzenie, zgniecenie, niewłaściwe podłączenie napięcia lub zasilania lub niewłaściwą instalację. Szkody wynikające z nadużycia, w tym szkody transportowe, które należy zgłosić w obecności personelu firmy transportowej. Z tego powodu zaleca się sprawdzenie paczek przed sporządzeniem odpowiednich dowodów dostawy. Korzystanie z oprogramowania w produkcie, wirus lub niewłaściwa instalacja oprogramowania.

PRYWATNOŚCI

Gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych przez AIWA jest niezbędne w celu ułatwienia żądanej usługi, a w tym celu Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym AIWA lub jej podmioty stowarzyszone mają biura. Obowiązujące ustawodawstwo nie gwarantuje poziomu ochrony danych równoważnego prawu państw członkowskich. AIWA jest jednak zobowiązana do wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych przez cały czas iw każdym kraju.